Kompleksy seksualne kobiet w ujęciu psychoanalitycznym

Amazonka
Czy to na pewno problem?

Diana, Elektra, Gryzelda, Jokasta, Klitajmestra, a nawet Atena. Czy te znane z mitologii kobiety – królowe, a nawet boginie,  mogły mieć jakieś kompleksy? Zapewne mogły ale tego się już nie dowiemy. Natomiast z tego artykułu będzie się można dowiedzieć o kompleksach, które zostały nazwane ich imionami. Także dzisiaj zajmiemy się kompleksami kobiet w ujęciu psychoanalitycznym.

Kompleks Amazonki
Jeśli kobieta przejawia wiele typowo męskich zachowań oraz cech przypisywanych zwykle mężczyznom, jest agresywna, przejawia poczucie wyższości i chęć dominacji szczególnie w stosunku do mężczyzn, to można podejrzewać, że być posiadaczka kompleksu Amazonki. Kobieta z tym kompleksem będzie przejawiać w swoim życiu seksualnym oziębłość, będzie raczej nastawiona na branie, a po urodzeniu dziecka prawdopodobnie jej zainteresowanie seksem zmaleje. U tych kobiet najbardziej cenioną droga osiągania orgazmu będzie stymulacja łechtaczki. Jako przyczynę powstania tego kompleksu upatruje się zbytnia identyfikację córki z dominującą matką. Kobiety te zwykle wchodzą w związki z mężczyznami o cechach żeńskich.

Kompleks Dafne
Tutaj mamy do czynienia z niechęcią kobiety do mężczyzn, seksu i brakiem potrzeby miłości w związku heteroseksualnym. Kobiety z tym kompleksem nie decydują się zwykle na związki homoseksualne. Wybierają raczej życie w samotności lub w stanie duchownym. Zwykle posiadaczka tego kompleksu jest aseksualna, jej potrzeby seksualne są wyparte lub nierozbudzone. Za źródło tego kompleksu uznaje się negatywne uczucia przeżywane w stosunku do ojca we wczesnym dzieciństwie, oraz różnego rodzaju urazy, które zaistniały w początkowym okresie dojrzewania.
Kompleks Diany
Może wydać się nieco podobny do kompleksu Amazonki. Wiąże się on bowiem z pragnieniem kobiety, aby stać się mężczyzną, a co za tym idzie z przejęciem zachowań i sposobu ubierania się typowo męskiego. W tym kompleksie rola kobieca nie jest akceptowana. Może on prowadzić do transwestytyzmu. Pierwsi psychoanalitycy, gdyż oni ukuli ten termin, uważali, iż przyczyną powstania tego kompleksu jest utożsamianie się z mężczyzną.

Kompleks Nany
Kompleks ten łączy się z posiadaniem wielu partnerów seksualnych oraz z silną potrzebą niszczenia mężczyzn. Jest on przykładem tzw. Femme fatale, która uwodzi mężczyzn, ale tylko po to, aby ich wykorzystać i porzucić. A jakie jest Wasz zdanie na temat przedstawionych tutaj kompleksów? Rozpoznajecie jakieś? I czy wszystkie uznalibyście za kompleksy?